Zobacz prace
konkursowe

Nagrody

Wysokość nagród na etapie krajowym

Wartość nagród w edycji 2016/2017
Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności wyniesie łącznie ponad 0,5 mln zł.

Nagroda główna w finale
konkursu wynosi 20.000 złotych.

Szkoła, która zdobędzie II miejsce,
otrzyma 15.000 złotych.

Za zajęcie trzeciego miejsca
przyznana zostanie nagroda
w wysokości 10.000 złotych.

Nagroda specjalna

Dodatkowo przyznana zostanie "Nagroda Internautów" w wysokości
10.000 złotych dla Szkoły, która zdobędzie najwięcej głosów użytkowników sieci.

Wysokość nagród na etapie regionalnym

Wszyscy laureaci etapu regionalnego otrzymują nagrodę I stopnia w wysokości 3.000 złotych każda.

Dodatkowo, wśród pozostałych uczestników
konkursu, zostanie przyznanych 50 nagród
II stopnia
po 2.000 złotych każda.

300 nagród III stopnia po 1.000 złotych każda.